Víte že…

Spilka s.r.o. Praha, oficiální distributor francouzské kosmetiky PAYOT Paris, věnuje
značnou péči sběru, třídění a recyklaci odpadů, které vznikají při používání značkových
kosmetických přípravků?

Naši povinnost zpětného odběru a využití prázdných obalů plníme spolu s dalšími
členy sdružení EKO-KOM. Spolu s nimi se podařilo vytvořit v České republice jednu
z nejkvalitnějších a nejhustších sítí barevných sběrných kontejnerů určených na papír,
plasty, sklo a nápojové kartony. Za poslední dekádu se docházková vzdálenost
ke kontejnerům opět zkrátila a prolomila magickou hranici 100 metrů. Čím blíže
spotřebitelé kontejnery mají, tím více a kvalitněji třídí!

V rámci tohoto systému je recyklováno a využito přes 75% odpadů z obalů ročně
a sám patří k nejefektivnějším v Evropě.

Děkujeme Vám, že i Vám záleží na prostředí, ve kterém žijeme, a přejeme Vám příjemné
jarní dny!

EKOKOM2015