Obchodní servis pro Čechy:
Táňa Krečmanová

GSM : +420 775 738 908
e-mail : t.krecmanova@spilka.cz

Tel. : +420 267 108 345
Fax : +420 267 108 346

Obchodní servis pro Moravu a Slezsko:
Dana Kučerňáková

GSM : +420 775 738 912
e-mail : d.kucernakova@spilka.cz

Tel. : +420 267 108 345

Obchodní servis pre Slovenskou republiku:
Ľubica Filipiaková

GSM : +421 908 591 305
e-mail : l.filipiakova@spilka.cz